Startsida

 

FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Välkommen till

Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation!

 

Bildspel

Vårkonsert den 21 april med stipendieutdelning,

sång och pianospel av elever från Lunnevads musiklinje. och Studiebesök på Berggårdens vattenverk

 

 

 

 

 

Höstens Aktiviteter startade 1 september med invigning av "nya lokalen" för KultursalongenFontänen i Gamla Brandstationen Västra vägen 32

Musikgruppen Tombola spelade

Aktiviteter i oktober(för mer detaljer se under flik Aktivitet HT 2018)

 

Obs ny lokal! Endast för Kultursalongen! Fontänen, Gamla Brandstationen på Västra Vägen32.Tex Buss 3 från Trädgårdstorget till hållpl Barnhemsg. gå 3 min

 

29 okt Måndagsklubb Missionskyrkan kl 14

Blir man bitter när man blir gammal? Jacob Carlander

 

Aktiviteter i november

3 november Kultursalong Fontänen kl 14

Med musiken som verktyg, Lukas Hatcher Musikterapeut

11 november söndag, Resa Stocholm

Museet Vikingaliv och operan Don Quijote

12 november Måndagsklubb Missionskyrkan kl 14

Furste av Norden -Kristian II

Erik Petersson, författare och forskare i historia vid Linköpings Universitet

13 november tisdag Studiebesök kl 14

Hur renas avloppsvattnet?

Besök på Tekniska verkens avloppsreningsverk.

26 november Måndagsklubb Missioskyrkan kl 14

Charles Emil Hagdahl - östgöte, läkare ochden moderna svenska kokkonstens fader

Stefan Hammenbeck, konstintendent Östergötlands Museum

Denna sida uppdaterad 2018-10-26