Startsida

 

FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Uppdateringar gjorda 2018-12-07 och 2018-12-27

Om föreningen/GDPR

Bli medlem / medlemsförmåner om olycksfallsförsäkring

FAS -BLADET Utgåva 2018-2 (Utdelad 2018-12-01)

och Samtliga Aktivitetsflikar

Välkommen till

Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation!

 

Bildspel våren 2018

Vårkonsert den 21 april med stipendieutdelning,

sång och pianospel av elever från Lunnevads musiklinje.

 

 

 

 

 

 

Höstens Aktiviteter2018

startade 1 september med invigning av "nya lokalen" för KultursalongenFontänen i Gamla Brandstationen

Västra vägen 32

Musikgruppen Tombola spelade

 

Expeditionen julstängd 14 december - 7 januari 2019

 

 

Nu finns kontaktformulär på hemsidan så du kan anmäla dig direkt till våra aktiviteter. Gå in under resp flik.

Årsmötet äger rum på Föreningshuset Fontänen kl 14.00 den 20 mars 2019

Medlemsavgiften 100:- 2019 betalas in senast 31 mars plusgiro 93 72 33-5

 

Bildspel

Trevligt Studiebesök gjordes på Correns redaktion i dec 2018

 

Studiebesök på Berggårdens vattenverk 3 Maj

JANUARI 2019

14 Januari-Måndagsklubben 14.00 i Missionskyrkan - Musikalisk kompott

19 Januari-Kultursalong kl14.00 på Fontänen - Därför älskar jag Ellen och Verner

28 Januari-Måndagsklubb kl 14.00 i Missionskyrkan - Artificiell inteligens