FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Välkommen till Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation!

Uppdatering:

 2019-05-19 Under flik FAS-bladet 2019 (Vårens nummer)

 2019-06-09 Denna sida 

 2019-06-09 Under fliken Om föreningen/ Styrelseledamöter13 April Avslutning av Kultursalongen 

Vårkonsert på Fontänen med Elever från Kulturskolan och utdelning av årets Stipendium till Saga Ekedal Hon studerar nu i Stavanger  Magister/forskarutbildning-Bachelor in Conducting

Kultursalong 19 januari 2019

  Jornalisten Åsa Christoffersson drog fullt hus när hon berättade om sin fascination för Ellen o Werner


Kultursalongen  16 Februari


Ebert Taube i vära hjärtan - Pär Sörman - skådespelare och visartist spelar och berättar till concertina och munspel om Evert

Studiebesök Naturcentrum 19 mars


Här står hållbarheten i centrum.

Trädgårdsmästare Klas Schlichting berättar om sitt vårarbete ger tips och svarar på frågor.

Måndagsklubb fördrag 28 januari

Artificiell intelligens (AI)

Pågående forskning och utveckling idag

Docent Fredrik Heintz

Linköpings Universitet

Den 5 februari hälsade en besöksgrupp från FAS på i Domkyrkan, där Domkyrkoorganist Sara Michelin visade och demonstrerade på ett målande och  och intresseväckande sätt kyrkans fyra orglar.. Kanske blev många förvånade av upplysningen att det finns behov av ytterligare en orgel i Domkyrkanl. Nya tekniska möjligheter och vissa brister i kyrkans akustik ligger bakom dessa planer. 
Bildspel

Trevligt Studiebesök gjordes på Correns redaktion i dec 2018


2018

Höstens Aktiviteter2018

startade 1 september med invigning av "nya lokalen" för KultursalongenFontänen i Gamla Brandstationen

Västra vägen 32

Musikgruppen Tombola spelade

Studiebesök på Berggårdens vattenverk 3 Maj 2018


Bildspel våren 2018

Vårkonsert den 21 april med stipendieutdelning,

sång och pianospel av elever från Lunnevads musiklinje.