FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

2017


Studiecirkeln i historia fortsätter i vår, nu underrubriken Historiska händelser

Onsdagar varannan vecka kl. 14.00 – ca 15.45

Cirkeln omfattar 6x2 timmar

Kostnad 300:-Cirkelledare är Sten Andersson

Start 25 januari

Lokal: Storgatan 40

Ingen kallelse skickas till gamla deltagare. Om du vill anmäla dig, kontakta FAS-exp.

I januari kan de svara på om det blir någon plats ledig