Anmälan

 

FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

 

 

ANMÄLNINGSBLANKETT 2019

 

Skicka in din anmälan via mail info@faslinkoping.se

uppge alltid namn, adress, telefon/mobilnr ev övrig info.

Eller lämna blanketten till vår FAS-expedition/skicka per post.

 

Ring expeditionen för att få din plats bekräftad och betala anmälningsavgiften inom två veckor - annars riskerar du att mista din plats. plusgiro 93 72 33 - 5.

Se vidare reseregler i FAS-bladet 2018-2 eller här på hemsidan under fliken resor.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

 

Anmälningsblankett för resor, studiebesök o Kultursalong

Sänds till vår expedition Storgatan 40, 582 23 Linköping

 

 

RESOR STUDIEBESÖK KULTURSALONGEN

 

 23 febr Göteborg  5 feb Domkyrkans orglar  19 jan Åsa Christoffersson

 27 mars Nationalmuseum  19 mars Naturcentrum  16 febr Taub/Per Sörman

 24 april Dagsutflykt  16 april Kobonde eller industriledare  16 mars Fatima Bremmer

 21-23 maj Halland  13 april Vårkonsert

 

 

Namn.....................................................................................Tel.bost/Mobilnr.............................

 

 

Namn.....................................................................................Tel.bost/Mobilnr.............................

 

Adress……..................................................Postnr......................Postadress...................................

 

 

Mailadress................................................................................

 

Övrig information:

 

 

 

Datum......................

 

 

Namnteckning..........................................................

 

 

 

Medlemsanmälan

 

Sänd via mail eller post till vår expedition Storgatan 40, 582 23 Linköping

 

FAS - Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping plusgiro 93 72 33 - 5.

Medlemsavgift för år 2019; 100 :-/person; medlemsavg för 2020 är -----/person

Betalning senast 31 mars varje år

 

 

Namn. ..............................................................................................................

 

Mobil.....................................................Tel........................................................

 

Namn ...............................................................................................................

 

Mobil.....................................................Tel........................................................

 

Adress...............................................................................................................

 

Postnr/Postadress................................................................................................

 

Mailadress..........................................................................................................