Anmälan


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i LinköpingAnmälningar till våra aktiviteter göres till FAS-expeditionen


Du kan skicka din anmälan via mail info@faslinkoping.se eller använda kontaktformulär här intill.

uppge alltid namn, adress, telefon/mobilnr ev övrig info.

Anmälningstalongen i FAS- bladet går också bra att använda.

Den kan lämnas direkt eller skickas via post till vår FAS-expedition. Storgatan 40, 582 23 Linköping


När du fått din plats bekräftad av oss betalas anmälningsavgiften in inom två veckor till FAS

- plusgiro 93 72 33 - 5.  

Se vidare reseregler i FAS-bladet 2018-2 eller här på hemsidan under fliken resor.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

2019

Anmälningar för resor, studiebesök o Kultursalong

 RESOR                                          STUDIEBESÖK                                        KULTURSALONGEN


  12 sept Gryt                          17 sept Tinnerö eklandskap          14 sept En baron på besök             

  05 nov Stockholm musikal      29 okt   One Web                         16 nov Ida Anderssonj/Edith  Piaf

  01 dec  Advent Oppenby         26 nov  Håmex                            14 nov Litteratursalong 

                                                                                      Namn.....................................................................................Tel.bost/Mobilnr.............................Namn.....................................................................................Tel.bost/Mobilnr.............................


 

Adress……..................................................Postnr......................Postadress...................................Mailadress................................................................................


Övrig information:


Specialkost...............................................................................
Datum......................   Namnteckning..........................................................
Medlemsanmälan

FAS - Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping Kan sändas via kontaktformulär,mail eller post till vår expedition Storgatan 40, 582 23 Linköping 


Medlemsavgift för år 2019; 100 :-/person

Betalning senast 31 mars varje år till

plusgiro 93 72 33 - 5. 
Namn. ..............................................................................................................


Mobil.....................................................Tel........................................................


Namn ...............................................................................................................


Mobil.....................................................Tel........................................................


Adress............................................................................................................... 


Postnr/Postadress................................................................................................


Mailadress..........................................................................................................

  Kontaktformulär