FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


Anmälan till våra aktiviteter göres till FAS-expeditionen.

Gäller Kultursalongen, Studiebesök och ResorDu kan skicka in din anmälan till vår expedition via kontaktformuläret här till höger.

Uppge ditt Namn* och E-post* för svar. Skriv i Meddelande*rutan vilket evenemang det gäller och ev övrig info.


Viktigt särsilt vid resor är att även uppge Telefon*


Vill du deltaga i flera aktiviteter så gör du separata anmälningar.Underlättar på så sätt registreringen för expeditionen.

 

Alternativ skicka anmälan per post eller telefon 013-12 41 21. 

Uppge alltid namn, adress, telefon och mobilnr.


För resor gäller att när du kollat med expeditionen, att du fått plats ska du också betala in anmälningsavgiften inom två veckor - annars riskerar du att mista din plats.


Se vidare Reseregler nedan


Anmälningsavgifter


Endagsresa: 150:-


Resa med övernattning: 300:-


Anmälningsavgiften, som är en del av resans pris, inbetalas på plusgiro 93 72 33 - 5.

På inbetalningen måste du ange avsändare, telefonnummer och vilken resa.

 

Ingen inbetalningsavi skickas ut för anmälningsavgiften.


Anmälan är bindande först sedan anmälningsavgiften kommit FAS tillhanda.


Sista dag för slutbetalning anges i den information som skickas ut inför resp resa.


Avbokningsregler


Om du avbokar en resa behåller vi hela anmälningsavgiften för att täcka våra administrativa kostnader.

Härutöver kommer de kostnader vi inte kan påverka att debiteras dig.


För att underlätta eventuella åtrbetalningar ber vi dig att i samband med avbokningen ange ditt kontonummer


Resorna anordnas endast för föreningens medlemmar.


Vid föreningens resor sker på- och avstigning endast vid Ekoxen eller Cupolen och vid angivet resmål.


Försäkring


Förbundet Aktiva Seniorer har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla medlemmar som betalat årets medlemsavgift när de deltar i verksamhet anordnad av Aktiva Seniorer. Försäkringen gäller också under resa till och från sådan verksamhet.

Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184.


 Kontaktformulär