FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping ANMÄLNING  2019


Skicka in din anmälan via mail info@faslinkoping.se eller kontaktformulär här på hemsidan

uppge alltid namn, adress, telefon/mobilnr ev övrig info.

Eller använd blanketten i FAS- bladet och lämna till vår FAS-expedition/skicka per post.


När du fått din plats bekräftad av oss betalas anmälningsavgiften in inom två veckor till FAS

- plusgiro 93 72 33 - 5.  

Se vidare reseregler i FAS-bladet 2018-2 eller här på hemsidan under fliken resor.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -


Anmälning för resor, studiebesök o Kultursalong

Sänds till vår expedition Storgatan 40, 582 23 LinköpingRESOR                                          STUDIEBESÖK                                        KULTURSALONGEN


  12 sept Gryt                          17 sept Tinnerö eklandskap          14 sept En baron på besök             

  05 nov Stockholm musikal      29 okt   One Web                         16 nov Ida Anderssonj/Edith  Piaf

  01 dec  Advent Oppenby         26 nov  Håmex                            14 nov Litteratursalong 

                                                                                      Namn.....................................................................................Tel.bost/Mobilnr.............................Namn.....................................................................................Tel.bost/Mobilnr.............................


 

Adress……..................................................Postnr......................Postadress...................................Mailadress................................................................................


Övrig information:


Specialkost...............................................................................
Datum......................   Namnteckning..........................................................
Medlemsanmälan


Sänd via mail eller post till vår expedition Storgatan 40, 582 23 Linköping 


FAS - Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping plusgiro 93 72 33 - 5. 

Medlemsavgift för år 2019; 100 :-/person; medlemsavg för 2020 är  -----/person

Betalning senast 31 mars varje årNamn. ..............................................................................................................


Mobil.....................................................Tel........................................................


Namn ...............................................................................................................


Mobil.....................................................Tel........................................................


Adress............................................................................................................... 


Postnr/Postadress................................................................................................


Mailadress..........................................................................................................