Bli medlem

 

FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Bli medlem genom att besöka, ringa, maila eller skriva till expeditionen

 

Besök:

 

Vår expedition på Storgatan 40 Linköping

Öppettider:tisdag-torsdag kl 09.30 - 11.30

 

Ring: 013-12 41 21

 

E-post:info@faslinkoping.se (expeditionstider gäller för läsning av e-post))

 

Medlemsavgiften för 2018 är 100 kr och oförändrad för 2019

 

PlusGiro: 93 72 33 - 5

 

Förbundet Aktiva Seniorer har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla medlemmar som betalat årets medlemsavgift när de deltar i verksamhet anordnad av Aktiva Seniorer. Försäkringen gäller också under resa till och från sådan verksamhet.