Medlemsförmåner

 

FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Medlemsförmåner

 

Du får ett rikt kulturutbud

möjlighet att aktivt engagera dig

i resor, studiebesök, cirklar, promenader och sånggrupp

medlemsbladet "FAS- bladet"

 

Rabatt på föreläsningar såsom

Måndagsklubbens föreläsningsserie; 100 kr

enstaka föreläsningar, Kultursalong och studiebesök;10 kr

 

Rabatt på Medborgarskolans dagkurser/cirklar; 100 kr

 

Ring expeditionen tfn. 013-12 41 21

 

Besök vår expedition på Storgatan 40 Linköping

Öppettider:tisdag-torsdag kl 09.30 - 11.30

Sommar och Julstängt

 

 

Förbundet Aktiva Seniorer har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla medlemmar som betalat årets medlemsavgift när de deltar i verksamhet anordnad av Aktiva Seniorer. Försäkringen gäller också under resa till och från sådan verksamhet.

Vid skada kontakta närmaste Folksamkontor och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr K 66184.