FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


Medlemsförmåner

Du får ett rikt kulturutbud

möjlighet att aktivt engagera dig

i resor, studiebesök, cirklar, promenader

medlemsbladet "FAS- bladet"


Rabatt på föreläsningar såsom

Måndagsklubbens föreläsningsserie; 100 kr

enstaka föreläsningar, Kultursalong och studiebesök;10 kr


Rabatt på Medborgarskolans dagkurser/cirklar; 100 kr


Ring expeditionen tfn. 013-12 41 21


Besök vår expedition på Storgatan 40 Linköping

Öppettider:tisdag-torsdag kl 09.30 - 11.30

Sommar och Julstängt