FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Vid sidan av styrelsen är arbetet fördelat på en expedition,arbetsgrupper för föreläsningar (Kultursalongen och Måndagsklubben), promenader, resor och studiebesök.

Expedition adress

Storgatan 40   

Linköping


Öppettider: tisdag-torsdag

kl 09.30 - 11.30


Telefonnr:  013-12 41 21

E-post: info@faslinkoping.se


Här kan du bli medlem,göra anmälan

till resor, studiebesök, studiecirklar, Kultursalong.....Expeditionen

Britta Nordholm

Dorit Sagent

Kersti Svalberg

Marianne Ström
Hemsidan

Rose-Marie Boll   

e-post:rosemarie.boll.rmb@gmail.com

0730-932079

Arbetsgrupper 2018

Kultursalong 

Britt-Marie Greco                                       0732-622420    brittmarie.greco@gmail.com

Bo Hernborg                          013-131287  0705-108167    bhernborg@gmail.com

Björn Staberg                        013-139940  0768-424446    ab.staberg@telia.com

Bengt Strömqvist                   013-139471  0702-331664    bengt.a.stromqvist@gmail.com

Rigmor Sörensson Hernborg    013-131287  0703-011287    rhernborg@gmail.com

Leo Wijkmark                                            0708-444686    leo.wijkmark@hotmail.com

Måndagsklubben

Sten Andersson                     013-141128                          stenandersson@outlook.com

Gunilla Björn                         013-122298   0703-011287    g.bjorn41@gmail.com

Gunnel Brink Hjulström          013-130405   0736-153487     

Sigvard Hallendorff                013-174121   0705-174121    sigvard.hallendorff@hotmail.com

Gunnar Hermanson                013-150844   0708-403695    gunnar.hermansson@gmail.com

Gunnel Hultqvist                    013-138807                          tintonia@Outlook.com

Sören Lindgren                      013-135094   0706-013381    sorenlin@swipnet.se

Hans Ridderström                  013-152484   0702-116100    hans@ridderstrom.com

Promenader                   

Karin Lindskog                       013-151646                         karinlindskog@tele2.com

Kerstin Friden                        013-159811   0730-596932   k.j.friden@gmail.com

Resor

Ulla-Berit Almén                     013-103901  0761-333901  ullaberit.almen@gmail.com

Birgitta Isaksson                    013-124755  0702-106985   birgitta.isaksson@gmail.com

Fredrik Ljungzell                    013-130934  0702-106985   kompanigatan@bredband.net

Ulf Rehme                             013-150851  0730-550851   rehme.ellen.ulf@telia.com 


Studiebesök

Bengt Strömqvist                   013-139471  0702-331664   bengt.a.stromqvist@gmail.com