FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Välkommen till Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation!

 Uppdateringar/flik


2020-01-27 Aktiviteter 2020

2020-01-16 Anmälan

2020-01-16 Bildarkiv (ny flik)

2020-04-06 Om FAS

2020-04-28 Startsidan 

Senaste nytt!!!


Vissa redan planerade arrangemang inför hösten kommer troligen att flyttas fram till 2021 och andra avbokas under tidig höst. För de medlemmar som nu har betalat sin medlemsavgift 100 kr gäller att de får medlemskap för 2020 och 2021!!

FAS-bladet planeras till början av juni.


FAS-expeditionen håller stängt tillsvidare!

Mera info kommer här efter hand. 

Coronapandemin


Styrelsen tog i mitten på mars beslutet att avsluta hela vårens program omgående på grund av coronasmittan.

Sms skickades då ut till samtliga medlemmar.

Alla utlägg som medlemmar har gjort för kommande evenemang är nu återbetalade.Håll avstånd och håll ut !!

FAS har arrangemang på gång när det lugnat ner sig !!!

 Medborgarskolan i Linköping erbjuder nu kurser "Social på distans"som är något för den som trots social  distansering vill utvecklas i tanke, själ och hjärta tillsammans med andra. Cirkeln ger tillfälle att diskutera bland annat tankar kring coronapandemin men även andra teman uifrån ett material som vi tillhandahåller. Studiecirkeln är kostnadsfri.

Läs mer om "Social på distans" och hur det går till på studiecirkelns hemsida https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/social-pa-distans-1247284