Startsida


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Välkommen till Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation!

 Uppdateringar/flik

2020-01-27 Aktiviteter 2020

2020-01-16 Bildarkiv (ny flik)

2020-04-06 Om FAS

2020-06-13 FAS-Bladet 2020-1

2020-06-13 Anmälan

2020-10-14 Startsidan

Vissa redan planerade arrangemang inför hösten kommer troligen att flyttas fram till 2021 och andra avbokas under tidig höst. För de medlemmar som nu har betalat sin medlemsavgift 100 kr gäller att de får medlemskap för 2020 och 2021!!FAS-expeditionen

Har öppet dock ej för besök, utan endast telefon kl 09,30-11,30 

varannan tisdag (jämna veckor)tills annat anges.

                            

Coronapandemin 2020


Oktober Rapport från Styrelsen 


Alla Studiebesök är inställda. En förhoppning är att kunna göra dessa till våren.


Kultursalong

31/10 inställd


Måndagsklubben

26 okt Inställd

09 nov Inställd

mer info kommer snart


Adventsresan 29/11

blir av med två bussar