Startsida


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Välkommen till Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation!

 Uppdateringar/flik

2020-01-27 Aktiviteter 

2020-01-16 Bildarkiv (ny flik)

2020-04-06 Om FAS

2020-06-13 FAS-Bladet-1

2020-06-13 Anmälan

2020-11-24 Startsidan

FAS-bladet 2020-2

För de medlemmar som har

betalat årets medlemsavgift

på 100 kr

gäller att de får medlemskap för både 2020 och 2021!!                            

FAS-expeditionen Stängd 1/12 - t.v.