Startsida


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Välkommen till Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation!

FAS-Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Årsredovisning för 2020


Verksamhetsberättelse


Aktiva Seniorer är en religiöst och politiskt obunden ideell förening, som har som syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Föreningen erbjuder bl.a. föreläsningar, resor till kulturevenemang, eller kulturellt intressanta resmål, studiebesök och promenader.


Ungdomskulturstipendiet, som beslutades om 2016, utdelades för fjärde gången under detta verksamhetsår. Stipendiaten 2020 var trumpetaren Ture Herrgårdh.


Programverksamhet

Under Coronaåret 2020 har vår programverksamhet inte kunnat erbjudas  som förut.

Fem Måndagsklubbsaktiviteter, tre Kultursalonger, en resa, två studiebesök samt två promenader har kunnat genomföras. Allt annat har måst ställas in och våra många medlemmar har inte fått det vi önskat bjuda. Vi höll i alla fall i till 14 mars, och var nog den förening som sist gav upp!


Årsmöte avhölls 11 mars i Föreningshuset Fontänen. Styrelsen fick tre nya ledamöter,Sten Andersson, Ann-Marie Norin och Jörgen Ralphsson.

Ulf Bernsten och Leo Wijkmark lämnade.


Föreningen har under hela året följt utvecklingen av pandemin och försökt fatta så kloka beslut vi förmått. Inget har varit givet så vi har improviserat med möten med långa avstånd och med telefonkedja och med digitala sammankomster.

Nu hoppas vi på att 2021 utvecklas på ett bättre sätt. Hittills, vad vi kunnat se så här långt, så blir det knepigt att driva förening även detta år.


Om föreningen

Fas' styrelse har bestått av ordf. Rigmor Sörensson Hernborg, sekr. Cajsa Arenius, kassör Gunilla Broberg samt ledamöterna Agneta Lindström, Sara Merits, Ann-Marie Norin, Sten Andersson och Jörgen Ralphsson. Gunilla Axelsson är styrelseledamot och redaktör för Fas-bladet. Webbmaster är Rose-Marie Boll.


Styrelsen har under 2020 haft sju protokollsförda sammankomster. Allt arbete i styrelsen sker ideellt.

Vår exp.personal har regelbundet deltagit i sammankomsterna, då arbetet på expeditionen är navet i verksamhetens utövande.

Revisorer har varit Claes Lundqvist och Stig Rylenius. Ersättare Bo Hanberger.

Valberedningen har bestått av Lilian Ralphsson, Sten Andersson, Margareta Hagvall och Kersti Svalberg.

Ett presentkort på julblomma, som tack för genomfört gott arbete, delades ut till alla fantastiska medarbetarna.

FAS har under 2020 haft 750 betalande medlemmar. Avgiften är sedan länge 100 kr per medlemsår.

FAS-bladet har utkommit med 2 nummer och åtskilliga SMS-meddelanden har gett information om det speciella läget under pandemin.


Styrelsen vill härmed tacka för alla ideella insatser under verksamhetsåret.

Vi har tack vare dessa en välfungerande förening att glädjas åt!


Linköping 2021-02-14…..............................................................................................................................................................  

Rigmor Sörensson Hernborg ordf.                 Cajsa Arenius sekr.…..............................................................................................................................................................Gunilla Broberg kassör                                   Gunilla Axelsson…..............................................................................................................................................................

Sten Andersson                                              Agneta Lindström…..............................................................................................................................................................

Jörgen Ralphsson                                             Sara Merits…..............................................................................................................................................................

Ann-Marie Nordin 
 
 
 
 
 


FAS-expeditionen

Mycket information från oss går nu ut via SMS men även via E-post. Det är därför mycket viktigt att du uppdaterar ditt mobilnummer och din E-postadress för vårt medlemsregister.

Detta kan du enkelt göra via kontaktformuläret på den här sidan. Klicka på skicka när du är klar så går det till expeditionen som uppdaterar.

Expeditionen håller öppet v8 och v9 (ti,on,to 9,30-11,30) för anmälan till årsmötet.

Du kan också skicka in din anmälan via kontaktformuläret här nedan.


FAS-bladet

Första nummer för 2021 planeras att komma ut i början av mars


Årsmötet

Årsmötet 2021 kommer att hållas digitalt via ZOOM den 11/3 kl 14.00

Endast 8 fysiska platser finns på Fontänen!

Inbjudan att deltaga kommer att skickas ut via SMS.


"Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 6/3"


Viktigt vid din anmälan till årsmötet är att du anger aktuell e-post 

eftersom  information o länk till zoom kommer att skickas ut till alla anmälda.Föredragningslistan finns under Aktiviteter. Uppdatering


2021-02-24 Startsidan

2021-02-24 Aktiviteter


För de medlemmar som har

betalat årets medlemsavgift

på 100 kr

gäller att de får medlemskap för både 2020 och 2021!!