Kultursalong ht 2017


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Lördagar kl 14.00 NTO-Wawrinskysalen Snickaregatan 2A

Entré 50:- /icke medl 60:-/inkl. kaffe och bröd.

Föranmälan till FAS-exp. 013-124121Kultursalaongen Ht 2017

(För mer detaljer se under fliken FAS-LIGA Bladet 2017-2/3)
16 september Om kommunpolisens arbete. Kommunpolis Joel Gerdin

 

14 oktober Potatis från Peru till idag.  Potatisambassadör Kari Pettersson, Bjälbo.

 

11 november Mindfullness – hokuspokus eller sunt förnuft? Jonas Ridderström, Vårdnäs Stiftsgård.

 

9 december Litteratursalong  Kerstin Fridén, Fredrik Ljungzell och Hjördis Wallin