Kultursalong vt 2017


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Kultursalongen Aktiviteter våren 2017


Lördagar kl 14.00 NTO-Wawrinskysalen Snickaregatan 2A

Entré 50:- /icke medl 60:-/inkl. kaffe och bröd.

Föranmälan till FAS-exp. 013-124121


21 januari

Tre trubadurer. Bellman, Taube och Cornelis Sören Johansson och Tomas Carlsén, lärare och folkbildare, underhåller med tal och musik.Sören och Tomas har varit hos oss tidigare med flera uppskattade program och kommer åter på begäran.


18 februari

De svenska världsarven. Konstvetare Monika Minnhagen-Alvsten tar oss med på en spännande historielektion kring våra svenska världsarv. Monika Minnhagen- Alvsten är konstvetare och har en gedigen bakgrund med chefsskap och pedagogiskt ansvar inom museivärlden. Bl.a. har hon varit chef på muséet i Kristianstad, arbetat på Länsmuséet i Linköping samt även hos Riksantikvarieämbetet. Många är de som varit intresserade deltagare i hennes kurser i konstvetenskap på Senioruniversitetet. Nu kommer Monika till oss och berättar den spännande historien om våra världsarv.


18 mars

Kris i tidningsbranschen? Det beror på hur man ser på saken. Papperstidningarna har problem, men på webben utvecklas journalistiken i rasande fart. Susanne Hasselqvist har jobbat som journalist på Corren i 35 år och journalistikens villkor har förändrats i grunden. Susanne berättar personligt om sina erfarenheter från åren på Östgöta Correspondenten.22 april OBS i Missionskyrkan

Vårkonsert 22 april kl. 14.00 gästas vi av ett urval studerande från Lunnevads klassiska musiklinje som konserterar för oss. Konserten leds av musikpedagog Karin Westberg. Det är nionde året som vi har förmånen att ha Lunnevadselever hos oss. Samtidigt delas vårt ungdomskulturstipendium ut för första gången. Mera information i nästa FAS-blad.