Måndagsklubben ht 2017


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Måndagsklubben

Måndagar kl.14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22.

Entré  50:- / ej medlem 60:- / eller alla föreläsningarn 200:-(medlem)
Program 2017 (Detaljer finns under fliken FAS-LIGABLADET 2017-2/3)


18 september   "RAIN-REFRAIN" - Duo Dialog Klarinettisten Dan Larsson och

   gitarristen Magnus Grönlund.


2 oktober Bildning i populärkulturen?  Biträdande  professor vid

    Linköping universitet David Ludvigsson.

 

16 oktober Raoul Wallenberg och de internationella hjälpaktionerna i

    Budapest  1944-45  Professor emeritus Klas Åmark

 

30 oktober Helmers vals Författaren Aino Trosell

 

13 november Den stora berättelsen  Chefred Widar Andersson   

 

27 november Vad händer med stadens gröna rum? 

    Matilda Wretling Linköpings kommun

 

11 december  kl 15.00 OBS tiden! Musik , lyrik och Linköpings Lucia i Domkyrkan.