Måndagsklubb ht 2018


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


Måndagsklubben

Måndagar kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22

Entré 50:- / icke medlem 60:- / eller alla föreläsningar 200:- (medlem).Du kan betala på plats.

Ingen förhandsanmälan krävs.2018


17 september

Carl Michael Bellman - Fredmans Epistlar

Svante Lagman, Hans

Sjögren och Lars

Westerberg vill

förmedla den sjudande

och sprakande världen i

Fredmans Epistlar till

vår tid. Epistlarna är inte

helt lätta att förstå för

nutidsmänniskan, men

genom att dramatisera framförandet, och ge

en del språkliga ledtrådar, vill musikanterna

väcka liv i gestalter och händelser i 1700-talets

Stockholm.


1 Oktober

Arbetarrörelsens kulturarv

Margareta Ståhl - som är uppvuxen i

Linköping - har varit arkivarie vid

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i

Stockholm i nästan 30 år men har också

disputerat i visuell kommunikation vid

Universitetet i Linköping. Hennes avhandling

handlar om den tidiga arbetarrörelsens fanor.

Hon har också forskat på och skrivit böcker om

arbetarrörelsens mötesplatser Folkets Hus och

Folkets Parker och om arbetarkonst. Hennes

föredrag kommer huvudsakligen att handla om

och visa bilder på arbetarrörelsens materiella

kulturarv såsom Folkets Hus och Folkets Park,

fanor och arbetarkonst med några nedslag i

Linköping.15 Oktober

Helikopterflottiljen i dag

Lasse Jansson är kommunikationschef på

helikopterflottiljen i Malmslätt. Han kommer

att tala om hur försvarsmakten i dag använder

de cirka 50 helikoptrar man disponerar. Han

kommer dessutom att berätta en del om vad

som för övrigt finns på Malmen utöver

helikoptrar. Inte många vet att försvarsmakten

på Malmen är Linköpings 7:e största

arbetsgivare.29 Oktober

Blir man bitter när man blir gammal ?

Om bitterhet som livets fallgrop

Jacob Carlander

Bland psykologer,

filosofer, poeter och

författare möter vi

ibland tanken att

ålderdomen på ett

särskilt sätt tycks vara

förenad med risk för

bitterhet och cynism.

Stämmer det? Kan det inte vara tvärtom; att

man som äldre blir vidsynt och fördragsam? I

den här föreläsningen ska vi försöka reda ut

begrepp och föreställningar och kanske hitta

en karta för vidare tankar.

Jacob Carlander är leg. psykoterapeut.12 November

Furste av Norden - Kristian II

I Furste av Norden låter Erik

Petersson oss möta Kristian II

- tyrannen - i ett helt nytt

ljus, bortom blodbaden.

Varför är inte Norden ett

enda land i dag? Kristian står

21 år gammal i en vacklande

union när han av sin nyckfulle

far skickas till unionens västra

delar, till Oslo och Bergen. Han slits mellan de

nordiska ärkebiskoparna och adeln i Skåne och

på Jylland, teokratin i Trondheim, fria bönder

och mäktiga jordägare i Mälardalen. Det är en

internationell värld, där hela Europa spelar roll

och lägger sig i.

Kristian var huvudfigur i den strid om Norden

som kom att forma oss ända till i dag, fem

hundra år senare. Men de som vann ville inte

att vi skulle få veta vad som gick förlorat. De

hade alla skäl att dölja vad som hände under

dessa omvälvande år.

Erik Petersson (f 1985) är författare, fil dr och

forskare i historia vid Linköpings Universitet.


26 november

Charles Emil Hagdahl - östgöte, läkare och

den moderna svenska kokkonstens fader

Stefan Hammenbeck

Charles Emil Hagdahl (1809-1897) föddes i

Linköping och blev

läkare i Uppsala. Han

medverkade till

reformering av svensk

fångvård och bättre

djurhållning, men är

idag mest känd för sitt

mästerverk

Kokkonsten som

vetenskap och konst,

som utgavs första

gången 1879.

Hagdahl testamenterade konst och pengar till

Linköping stads museum för skön konst, sedan

1984 en del av Östergötlands museum.

Vår föreläsare Stefan Hammenbeck är fil dr

och konstintendent vid Östergötlands museum


10 december

Domkyrkan

Musik, sång, lyrik och

Linköpings Lucia

Vi avslutar

traditionsenligt

höstterminen med ett

stämningsfullt program

i ord och ton i vår

vackra katedral. Vi får

lyssna till Sara Michelin,

orgel, Jonas

Ridderström, gitarr och sång, och Hjördis

Wallin recitation. Naturligtvis får vi också

besök och skönsång av Linköpings lucia med

tärnor.