Måndagsklubb vt 2018


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


FAS Föreningen Aktiva Seniorer Linköping

Måndagsklubben 2018


Måndagar kl 14.00 i Missionskyrkan, Drottninggatan 22

Entré 50:- / icke medlem 60:- / eller alla föreläsningar 200:- (medlem

'''''''''''''

15 januari ”Après un rêve” - efter en dröm

Ella Morin sjunger romanser av bl a Fauré,

Hahn, Rangström och Strauss ackompanjerad

av Filip Enstedt på piano

Ella är FAS första stipendiat och presenterade

sig för oss vid Lunnevads vårkonsert den 22

april 2017. Efter studentexamen i Linköping

och fortsatta musikstudier på Operastudion vid

Härnösands folkhögskola studerar hon nu på

Operahögskolan i Stockholm.

Filip började liksom Ella sin musikaliska bana

på mellan- och högstadiet i Folkungaskolans

musikklasser och fortsatte till

musikkonservatoriet i Falun och därefter till

Vadstena Folkhögskolas musiklinje. Han

studerar idag på Det Kongelige Danske

Musikkonservatorium i Köpenhamn.


29 januari Roliga tanter som jag mött

Eva Granlund kåserar kring damer hon mött i

livet.

Eva Granlund är en professionell

skådespelare, sjukgymnast och numera även

butiksägare. Hon har bl.a. intresserat sig för

mänskliga beteenden och kroppsspråk, vilket

hon ju gjorde stor succé med vid sitt förra

besök hos oss.

Nu tar hon sig an ämnet "Roliga tanter som jag

mött" - både "in real life" och på teatern, och

vi har en garanterat en både rolig och

intressant eftermiddag framför oss!


12 februari Linköpings Franciskaner - Arkeologi i

klosterkyrka och kyrkogård

Emma Karlsson är arkeolog vid Östergötlands

museum och är specialiserad på lämningar från

tidsperioderna järnålder, medeltid och nyare

tid. De senaste 10 åren har hon främst arbetat

med undersökningar i Vadstena och Linköping,

t.ex undersökningar av S:t Lars kyrkogård och

en medeltida avrättningsplats i Vadstena.

Mellan 2015 och 2017 har hon lett

utgrävningarna vid Hospitalstorget i Linköping.

I sin föreläsning kommer hon dels att berätta

om franciskanermunkarna, dels redovisa fynd

vid utgrävningarna på Hospitalstorget.

 

26 februari

I fröken Frimans fotspår

Berit Ljunggren och Margareta Carling,

Linköpings guideklubb

Vi följer kvinnors kamp i Linköping för

brödföda, bättre bostäder, utbildning och

arbete. Och kanske inte minst för rösträtt och

för att bli myndiga. Fröken Frimans krig är inte

bara en TV-serie, det utkämpades på riktigt,

både lokalt och nationellt. Vi befinner oss först

i tiden runt första världskriget, 1914 och 1918

och rör oss sedan fram en bit i på 1930-talet.

Det råder stor oro i världen, stora delar av

Europa är sedan flera år en blodig

krigsskådeplats. Många står på svältgränsen,

särskilt i städerna och när till och med

paltbrödet tog slut, då tog kvinnorna saken i

egna händer och började demonstrera.


12 mars

Magnus Engberg om Maria Pavlovna

Motalaförfattaren och konstnären Magnus

Engberg berättar om sitt författarskap och om

den senaste boken ”Maria – Sveriges ryska

prinsessa”, storfurstinnan i tsarväldet som

hamnade i svenska hovet och blev svensk

prinsessa genom resonemangsäktenskap med

prins Wilhelm. De fick sonen Lennart, han som

miste sin prinstitel för att han gifte sig utan

kungens samtycke. Maria och Wilhelm skilde

sig och Maria återvände hem till Ryssland där

hon tvingades fly från revolutionen till ett

spännande liv i Europa, Asien och Amerika.

Att lära känna Pavlovna är att lära känna en

människa ur historien som ger perspektiv på

nutiden, säger Magnus om detta nästan dolda

öde.


26 mars

SVEN DELBLANC – den

samhällsengagerade språkkonstnären

Leif Risberg

Sven Delblanc (1931-1992) var en av de

främsta svenska 1900-talsförfattarna med

böcker som Prästkappan, Samuels bok,

Speranza och Livets ax. Via tv-dramatisering-

arna av Hedebysviten och Kära farmor nådde

hans verk en stor del av svenska folket. Det är

nu 25 år sedan Sven Delblanc avled och han

har fortfarande entusiastiska läsare, men för

den stora publiken riskerar författarskapet att

falla i glömska. Genom att lyfta fram hans

språkliga mästerskap och hans engagemang i

frågor som också idag angår oss vill jag visa att

Sven Delblancs rika författarskap förtjänar

många och ständigt nya läsare.

Leif Risberg är fil lic i litteraturvetenskap och

lektor vid Holavedsgymnasiet i Tranås. Han är

styrelseledamot i Delblancsällskapet och

ordförande i kommittén som förbereder

Delblancpriset och har bland annat gett ut

böckerna Diktaren och Målaren, om Sven

Delblancs och Reinhold Ljunggrens samarbete

och vänskap (tillsammans med Lars Ahlbom

och Kewe Zahr och Författare i Sommenbygden I

och II (tillsammans med Kjell Johansson och

Peter Nyberg).


9 april

Kan man lita på en journalist?

Anna Lindberg

Anna Lindberg är VD för Östgöta media och

publisher och ansvarig utgivare för ett antal av

dess tidningar.


Anna har lämnat återbud men ordnat en ersättare Nils Olausson. Han är redaktionell chef

inom Östgöta Media och ansvarig utgivare på sajterna

Han leder 95 nyhetsreportrar i det dagliga arbetet och är väl förtrogen med både pressetik, journalistiskt arbete och mediebolagens strategier. Han har arbetat som nyhetsreporter på Expressen i många år,varit reporter på Corren samt webbchef på NT och nyhetschef på Corren. Han har dessutom gedigen erfarenhet av grävande journalistik.