Måndagsklubb 2016


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


19 september

Ted Gärestad i våra hjärtan. Erik Gruvebäck berättar, spelar och sjunger. I år skulle den

folkkäre artisten fyllt 60 år om han inte gått ur tiden alltför tidigt. Men han lever i högsta grad genom sin fantastiska låtskatt som fångar generation efter generation.  Erik Gruvebäck, präst

och musiker, har turnerat med Gärdestads musik i många år och ger nu en föreställning med

de älskade sångerna, bilder och berättelser ur Teds liv. Erik har besökt FAS tidigare, då

tillsammans med riksspelmannen Pelle Björnlert i ett program om Allan Edvalls visor -

”Pelle och Erik spelar Allan ”.


3 oktober

Folkvandring då och nu. Sten Andersson, docent vid Linköpings universitet. Föreläsningen kommer att handla om migration i allmänhet. Varför bryter folk upp från sina hemländer och

vad har ut-och invandring för konsekvenser för hemland och mottagarland?


17 oktober

Att bygga i Linköping. Adam Cocozza, vd för Fastighetsbolaget Botrygg som projekterar,

bygger och förvaltar fastigheter i Linköping men även på andra orter. Företaget har gjort sig

känt för att framgångsrikt pröva nya möjligheter inom sitt område.


31 oktober

Om kvinnors liv i historiskt perspektiv. Anna Laestadius Larsson, författare och journalist,berättar om sitt arbete med romanerna Barnbruden, Pottungen och Räfvhonan och

om hur hon närmat sig 1700-talets kvinnoliv genom att plöja igenom hyllmeter av avhandlingar, brevsamlingar, biografier och dagböcker. Huvudpersonen i trilogin är prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta.


14 november

Mat som gör gott. Louise Ridderström Hur ska jag välja för att både jag och miljön ska

må bra? Ekologisk och lokal produktion? Kan mitt val påverka utvecklingen och i så fall hur?

Hur ser framtidens mat ut och vem producerar den? Intresset för mat är stort, men frågorna

är många och det är svårt att göra sina egna val. Louise är föreläsare och inspiratör med eget företag inom gastronomi, sensorik, näringslära och utveckling av småskalig livsmedelsproduktion. Hon är projektledare för Östgötamat, årets Östgötakock och Bondens egen marknad. Belönad

med Hagdahlsakademins pris 2009 och Gastronomiska Sällskapets pris 2012.


28 november

Vi och våra mikrober, en symbios på gott och ont. Jonas Blomberg , professor emeritus

i virologi vid Uppsala Universitet. Han kommer att berätta en del om de mikrober, som vi bär

både utanpå och inuti oss och hur en del av dem är livsnödvändiga medan andra är till skada

för oss.


12 december

Sång och lyrik och Linköpings Lucia i Domkyrkan.

Måndagsklubben 2016


18 januari

Vi hänger me´ 

Östgötamusikens brasskvintett


1 februari

"Går cancerns gåta att lösa?"

Åke Wasteson, professor emeritus i medicinsk cellbiologi, LiU


15 februari

Framgångsfaktorer för framtidens företag

Lena Miranda, VD för Mjärdevi Science


29 februari

Vad händer med Amazonas regnskog

Carl-Olof Bergman, universitetslektor, LiU


14 mars

Operation Smile.

Maria Dahlin, volontär i Smile


4 april

VStadsförtätning - en trend i stadsplanering.

Per G Berg, professor, SLU


18 april

Minnen från ett musikliv vid LiU

Hans Lundgren, director musices emeritus