Promenader ht 2018


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Våra onsdagspromenader börjar den 12

september 2018.

Vi promenerar ungefär en timme

och avslutar om möjligt med besök på något

"fik" för dem, som känner sig kaffesugna. Vid

hällregn eller snöglopp inställs promenaden.

Start kl 10.00.


12 september Promenad i eklandskapet.

Bussåkare: Tag buss 17, hållplats Ortgatan eller

buss 1, hållplats Hässlegatan. Medtag fika

.

26 september Promenad i Vallaskogen.

Vi träffas på Kryddbodtorget i Gamla linköping.

Kaffe och våfflor på Ernia för 40:- efteråt

.

10 oktober Promenad i Vidingsjöskogen.

Bussåkare : Tag buss 1 och åk till Hässlegatan.

Bilåkare kan parkera vid Motionscentrum och

så sammanstrålar vi där.


24 oktober Promenad längs Stångån.

Vi träffas vid Scandic hotell på åsidan.


? november Ljuspromenad i staden.

för att se på eventuellt ”vinterljus”.Datum

anges när vi vet mer om stadens planer.