Anmälan /avgifter


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

 
 
 
 

Anmälan


Skicka in din anmälan till vår expedition via kontaktformuläret här till höger, uppge ditt namn och din mailadress för svar. Viktigt att även uppge telefonnrummer vid resor.

 

Alternativ skicka anmälan per post eller telefon 013-12 41 21. 

Uppge alltid namn, adress, telefon och mobilnr.


För resor gäller att när du kollat med expeditionen, att du fått plats ska du också betala in anmälningsavgiften inom två veckor - annars riskerar du att mista din plats.


Se vidare Reseregler nedan


Anmälningsavgifter


Endagsresa: 150:-


Resa med övernattning: 300:-


Anmälningsavgiften, som är en del av resans pris, inbetalas på plusgiro 93 72 33 - 5.

På inbetalningen måste du ange avsändare, telefonnummer och vilken resa.

 

Ingen inbetalningsavi skickas ut för anmälningsavgiften.


Anmälan är bindande först sedan anmälningsavgiften kommit FAS tillhanda.


Sista dag för slutbetalning anges i den information som skickas ut inför resp resa.


Avbokningsregler


Om du avbokar en resa behåller vi hela anmälningsavgiften för att täcka våra administrativa kostnader.

Härutöver kommer de kostnader vi inte kan påverka att debiteras dig.


För att underlätta eventuella åtrbetalningar ber vi dig att i samband med avbokningen ange ditt kontonummer


Resorna anordnas endast för föreningens medlemmar.


Vid föreningens resor sker på- och avstigning endast vid Ekoxen eller Cupolen och vid angivet resmål.