Studiebesök ht 2018


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


Studiebesök 

Kostnad/besök vanligen 50:-. Ibland med dryck och tilltugg. Ej medlemmar betalar 10:-

extra och deltar i mån av plats. Anmäl till vår expedition. Beställda platser betalas till

Plusgiro 93 72 33 - 5. Betalningen ska vara FAS tillhanda senast 2 veckor före besöket.

Säg till på expeditionen om du vill ha transporthjälp och betala 20:- till chauffören.

                                                                                                                         


2018


Torsdag 4 oktober kl 14.00

Bekom kulisserna – repris

I våras genomförde vi en visning av kulisserna

bakom scenen på Östgötateatern i Linköping.

Besökslistan blev snabbt fulltecknad. Dock

uteblev 8 st. Vi gör ett nytt försök till en

historisk rundvandring i loger och scenografi

på teatern, Caroline Karlsson, som arbetat

med marknadsföring inom teatern i 8 år,

kommer att guida oss.

Max 25 besökare. I priset ingår kaffe/te med

något kaffebröd. Betalningen ska vara på FAS

Plusgiro senast 17 september. Välkomna.


Tisdag 13 november kl 14.00

Hur renas avloppsvattnet?

Vi gör ett besök på Tekniska verkens

avloppsreningsverk. Kanske får vi därefter en

större förståelse för de problem som uppstår

om vi kastar fel saker i toaletten. Efter en

information och en kopp kaffe gör vi en

rundvandring i anläggningen. Vi kommer

bland annat att gå på gallergolv vilket kan

skada vissa skoklackar. Obehagliga dofter kan

förekomma.

Max 20 personer. I priset för besöket ingår

kaffe /te med något tillbehör. Samling utanför

grindarna.

Hur hitta dit? Från Linköping C -

Kallerstaleden mot Ekängen. I rondellen ta

vänster mot Ekängen. Åk 50 m ta

vänster.Vänta vid grinden.

Betalningen behöver vara på FAS Plusgiro

senast 29 oktober. Eventuellt uteblivna kan

då ersättas med andra på kölistan för besöket.

Välkomna


Tisdag 4 december kl 14.00

Välkomna till Correns redaktion

Vi besöker redaktionen på Östgöta

Correspondenten och får en inblick i

redaktionens arbete. Vid planeringen av detta

besök har Christer Kustvik bokat in sig för att

möta gruppen. På en redaktion kan mycket

hända som medför omkastningar i

programmet. Fundera på vilka frågor ni vill

ställa till Christer.

Samling i Correns foajé. Max deltagare är 30.

Avgiften för besöket skall vara betald senast

19 november. Detta för att FAS expedition

skall kunna fylla på med ersättare för uteblivna

anmälda

.

Bengt Strömqvist