Studiebesök ht 2019


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


Översikt    (för detaljer se FAS-bladet 2019-1 under fliken FAS-bladet)
Studiebesök


17 sept Tinnerö eklandskap

29 okt Oneweb

26 nov Håmex