Studiebesök 2016


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


Torsdag 1 september kl 14.00


Vi bordar Esperanza i kanalen nära Stångebro. Ann-Marie Brengdal har mycket att berätta och förtydliga med bilder. Hon förde som kaptenhösten 2014 Esperanza från Hollands kanaler via Östersjön och svenska kanaler för att förtöja skutan i Kinda kanal där Nygatan möter Strandgatan. Här finns Esperanza året runt som ett unikt inslag i Linköpings krogvärld. Vi går ombord via en brant men kort trappa för att ta del av kaptenens berättelse om skutans tidigare liv, seglatsen till Sverige, nutida verksamhet ombord och planer för framtiden.En kaffetår och kaka tar vi ombord.

Max 32 deltagare.

K-G Ahlström

Onsdag 19 oktober 1400.


Solceller omvandlar solens strålningsenergi till elenergi. Linköpings Energi och klimatrådgivning,

Drottninggatan 45, samling i receptionen. Linköping är bland de ledande i Sveriges kommuner att fånga solel. Här täcks i dag många tak på fler och enfamiljshus av solcellspaneler. Per Sjöström, energirådgivare i Linköping, orienterar oss om hur de omvandlar solens strålningsenergi till

energi. Effektivitet, kostnader lönsamhet,miljöpåverkan, installation, utveckling, livslängd,ekonomi, underhåll, framtid är några frågor som Per tar upp.

Kaffe med kaka serveras i huset.

Max 30 -40 deltagare.

K-G Ahlström

Tisdag 15 november kl 14.00


Vi besöker Stiftskansliet på Ågatan 65, för många i FAS, gamlagamla biblioteket. Vi möts i receptionen. År 2000 gick staten och Svenska kyrkan skilda vägar, och kyrkan fick börja sköta sig själv. Stiftskansliet har till uppgift att främja, tillse och förvalta församlingarnas och pastoratens verksamheter. Biskopens pressekreterare Max Wahlund ger oss bland annat en inblick i hur det arbetet går till, hur stiftet är organiserat, vad domkapitlet gör och hur vårt kulturella arv, till exempel kyrkorna, sköts.

Kaffe och tilltugg serveras.

Max 30 personer.

K-G Ahlström


Studiebesök 2016


11 feb.

Sectra AB.

Medicinsk teknik och avlyssningssäker kommunikation


16 mars

Mc Donalds hus

vid Universitetssjukhuset.


26 april

Svensk Biogas i Linköping AB