Årsmöte 2020


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

"Smålands ELVIS"
"Smålands Elvis"
"Smålands Elvis"

 Årsmötet den 11 mars 2020.


Efter årmötesförhandlingarna underhöll "Smålands Elvis"

med sång och historier, på ett humoristiskt sätt och på sin egen utpräglade dialekt. Han lockade till många skratt!