Kultursalongen 2020


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Kultursalongen 

2020

Kultursalongen 18 januari


I en fullsatt Vagnhall på Fontänen framfördes En Baron på återbesök

"Om kärleken till livet och utvecklingen, En vandring med Darwin längs Grisälven,som innehåller en lektion i topp sju av vitsar.....

Sven Angleflods välbesökta framträdande utifrån Povel Ramels material

Kultursalongen den 14 mars 


Per Sörman

Detta evenemang genomfördes med en mindre publik.