Måndagsklubb 2019


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Måndagsklubb fördrag 28 januari 2019

Artificiell intelligens (AI) Pågående forskning och utveckling idag Docent Fredrik Heintz

Linköpings Universitet