Bli medlem


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


Bli medlem genom att besöka, ringa, maila(fylla i kontaktformulär) eller

skriva till expeditionenBesöka

Vår expedition på Storgatan 40 Linköping

Öppettider:tisdag-torsdag kl 09.30 - 11.30


Ring 013-12 41 21


E-post  info@faslinkoping.se (expeditionstider gäller för läsning av e-post))


Använd kontaktformuläret här till höger på sidan                                                                                                                                                                          

Medlemsavgiften för 2020 (+2021 pga Corona )är 100 kr


PlusGiro:  93 72 33 - 5


Förbundet Aktiva Seniorer har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla medlemmar som betalat årets medlemsavgift när de deltar i verksamhet anordnad av Aktiva Seniorer. Försäkringen gäller också under resa till och från sådan verksamhet.

  Kontaktformulär