Bli medlem


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


Bli medlem genom att besöka, ringa, maila eller skriva till expeditionenBesök:


Vår expedition på Storgatan 40 Linköping

Öppettider:tisdag-torsdag kl 09.30 - 11.30


Ring: 013-12 41 21


E-post:info@faslinkoping.se (expeditionstider gäller för läsning av e-post))

Fyll i Kontaktformuläret här till höger på sidan                                                                                                                                                                          


Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr och oförändrad årsavgift för 2020


PlusGiro:  93 72 33 - 5


Förbundet Aktiva Seniorer har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla medlemmar som betalat årets medlemsavgift när de deltar i verksamhet anordnad av Aktiva Seniorer. Försäkringen gäller också under resa till och från sådan verksamhet.

Kontaktformulär