Medlemsförmåner


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


MedlemsförmånerDu får ett rikt kulturutbud med möjlighet att aktivt engagera dig i resor, studiebesök, promenader och medlemsbladet "FAS- bladet".


2020


Måndagsklubben (en föreläsningsserie )

Entre: 50 kr för medlem, ej medlem 60 kr/föreläsning

Rabbaterat Årskort 2020 (vår och höst) 100 kr för medlemmar


Kultursalong

Entre: 50 kr och kaffe/the med bröd ingår. Ej medlem 60 kr


Studiebesök

Kostnad 50 kr per besök. Ej medlem 60 kr och endast i mån av plats.


Rabatt på Medborgarskolans dagkurser/cirklar; 100 krBesök vår expedition på Storgatan 40 Linköping

Öppettider:tisdag-torsdag kl 09.30 - 11.30

Sommar och Julstängt


Ring expeditionen tfn. 013-12 41 21 eller använd vår  e-post  info@faslinkoping.se

E-post besvaras när expeditionen  är bemannad