Arbetsgrupper


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Vid sidan av styrelsen är arbetet fördelat på en expedition,arbetsgrupper för föreläsningar (Kultursalongen och Måndagsklubben), promenader, resor och studiebesök.

Expedition adress

Storgatan 40   

582 23 Linköping


Öppettider: tisdag-torsdag

kl 09.30 - 11.30


Telefonnr:  013-12 41 21

E-post: info@faslinkoping.se


Här kan du bli medlem,göra anmälan

till resor, studiebesök, studiecirklar, Kultursalong.....Expeditionen       013 124121

Cajsa Arenius

Dorit Sagent

Kersti Svalberg

Sara Meerits

Gunilla Broberg

Marianne Ström

Christina Giörloff


Hemsidan

Rose-Marie Boll 

info@faslinkoping.se 


Arbetsgrupper 2020

Kultursalong 

Britt-Marie Greco                                         073 262242 

Bo Hernborg                           013 131287  070 5108167

Björn Staberg                          013 139940  076 8424446 

Bengt Strömqvist                    013 139471  070 2331664

Rigmor Sörensson Hernborg 013 131287  070 3011287

   

Måndagsklubben

Sten Andersson                  013 141128

Bengt Hammarberg                                    070 2956589

Sigvard Hallendorff             013 174121   070 5174121

Gunnar Hermanson             013 150844   070 8403695

Gunnel Hultqvist                  013 138807

Hans Ridderström               013 152484   070 2116100

Margareta Hagvall                                       070 3684067


Promenader

Karin Lindskog                    013 151646

Kerstin Friden                      013 159811   073 0596932


Resor

Ulla-Berit Almén                 013 103901  076 1333901

Birgitta Isaksson                013 124755   070 2106985

Fredrik Ljungzell                013 130934   070 2106985

Ulf Rehme                          013 150851   073 0550851

Gunilla Axelsson                                     073 4234505
Studiebesök

Bengt Strömqvist                013 139471  070 2331664

Johnny Skogberg                                    073 3029684

Per Wallen                                                070 6229113
Stipendienämd
Rigmor Sörensson Hernborg, FAS ordf
Hans Ridderström
Stefan Hammenbeck,Östergötlands Museum