Stipendier


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Ungdomskulturstipendium


Mål och syfte

Stipendiet skall främja och uppmuntra personer, främst studerande ungdomar, i Linköpings kommun, som visar stort intresse och fallenhet för kultur, konst, litteratur och musik.

Syftet är att uppmuntra, stimulera och tillvarata individens kreativitet samt ge möjlighet till förkovran inom ovan angivna områden.


Målgrupp/stipendiater

Stipendiet skall kunna utdelas till:

Personer inom grundskola/gymnasium eller motsvarande som gjort eller förväntas göra insatser

i enlighet med stipendiets mål och syften.

Personer som arbetar inom kultur, konst, litteratur och/eller musik t.ex konstnärer, författare,musiker, pedagoger etc.

Organisation med inriktning på att uppfylla stipendiets mål och syften.

Stipendiets storlek och periodicitet

Stipendienämd

Beslut om utdelning

Utdelningen


2017 Först ut att få vårt ungdomskulturstipendium var Ella Morin-sopran, född och uppvuxen i Linköping. Efter studier vid Musiklinjen Kapellsberg, vid Härnösands folkhögskola, blev hon antagen till Operahögskolan i Stockholm.Utdelningen ägde rum i Missionskyrkan i samband med vårkonserten den 22 april 2017.

2018 För andra året delar vi ut vårt

ungdomskulturstipendium,till en ung person,

inom det kulturella området.

Årets stipendiat var Julius Nord-konstnär,

född och verksam i Linköping.

Han tilldelades sitt stipendium i samband med

vårkonserten i Missionskyrkanden 21 april 20182019 För tredje året delar vi ut vårt

ungdomsstipendium,som går till Saga Ekedahl

-dirigentstudent i Norge från Linköping (Västerby).

Detta sker på Vårkonserten,

nu i Föreningshuset Fontänen, den 13 april 2019.
2020 För fjärde året skall ungdomspriset delas ut.

Datum för detta ännu inte klart pga Covid-19