Stipendier


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping


Ungdomskulturstipendium


Mål och syfte

Stipendiet skall främja och uppmuntra personer, främst studerande ungdomar, i Linköpings kommun, som visar stort intresse och fallenhet för kultur, konst, litteratur och musik.

Syftet är att uppmuntra, stimulera och tillvarata individens kreativitet samt ge möjlighet till förkovran inom ovan angivna områden.


Målgrupp/stipendiater

Stipendiet skall kunna utdelas till:

Personer inom grundskola/gymnasium eller motsvarande som gjort eller förväntas göra insatser

i enlighet med stipendiets mål och syften.

Personer som arbetar inom kultur, konst, litteratur och/eller musik t.ex konstnärer, författare,musiker, pedagoger etc.

Organisation med inriktning på att uppfylla stipendiets mål och syften.

Stipendiets storlek och periodicitet

Stipendienämd

Beslut om utdelning

Utdelningen
2017 Först ut att få vårt ungdomskulturstipendium var Ella Morin-sopran, född och uppvuxen i Linköping. Utdelningen ägde rum i Missionskyrkan i samband med vårkonserten den 22 april 2017.


2018 För andra året delar vi ut vårt ungdomskulturstipendium, till en ung person, inom det kulturella området. Årets stipendiat var Julius Nord-konstnär, född och verksam i Linköping. Han tilldelades sitt stipendium på vårkonserten i Missionskyrkanden 21 april 2018


2019 För tredje året delas ungdomsstipendium ut och går till Saga Ekedahl -dirigentstudent i Norge från Linköping (och Västerby). Detta sker på Vårkonserten, nu i Föreningshuset Fontänen, den 13 april 2019.


2020