Styrelse-Valberedning-Revisorer


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i LinköpingVerksamheten leds av en styrelse bestående av sju ledamöter och suppleanter

Styrelsen 2020


Rigmor Sörensson Hernborg,ordf

Cajsa"Cajsa" Arenius;v.ordf, sekr

Gunilla Broberg,kassör 

Agneta Lindström

Sara Meerits

AnnMarie Norin

Jörgen Ralphsson

Sten Andersson

Gunilla Axelsson redaktör


Revisorer

Claes Lundqvist 

Stig Rylenius


Revisorssuppleanter

Bo Hanberger  


Valberedning

Lilian Ralphsson(sammankallande) 013 127794 

070 6749925 

Sten Andersson         013 141128 

Margareta Hagvall    070 3684067

Kersti Svalberg          070 7633194


Hemsida

Rose-Marie Boll        073 0932079