Styrelsen-Valberedning-Revisorer-Stipendienämd


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Verksamheten leds av en styrelse bestående av sju ledamöter.
Styrelsen 2019


Rigmor Hernborg Sörensson, ordf 

Britt-Marie Greco, sekreterare 

Gunilla Broberg kassör 

Ulf Bernsten,redaktör 

Agneta Lindström 

Leo Wijkmark 

Cajsa Arenius 

Sara Meerits 


Revisorer

Claes Lundqvist 

Stig Rylenius


Revisorssuppleanter

Bo Hanberger 

Bengt Hammarberg 


Valberedning

Lilian Ralphsson (sammankallande) 013-127794  0706-749925 

Sten Andersson       013-141128 -

Gunnar Hermansson   013-150844   0708-403695 

Hjördis Wallin             013-158420 - ingen epost


Stipendienämd

Rigmor Sörensson Hernborg, ordf

Hans Ridderström

Stefan Hammenbeck-Östergötlands Museum

Leo Wijkmark