Arbetsgrupper


FAS Föreningen Aktiva Seniorer i Linköping

Vid sidan av styrelsen är arbetet fördelat på en expedition,arbetsgrupper för föreläsningar (Kultursalongen och Måndagsklubben), promenader, resor och studiebesök.

Expedition adress

Storgatan 40   

Linköping


Öppettider: tisdag-torsdag

kl 09.30 - 11.30


Telefonnr:  013-12 41 21

E-post: info@faslinkoping.se


Här kan du bli medlem,göra anmälan

till resor, studiebesök, studiecirklar, Kultursalong.....Expeditionen

Cajsa Arenius

Dorit Sagent

Kersti Svalberg

Sara Meeritas

Gunilla Broberg
Hemsidan

Rose-Marie Boll   


Arbetsgrupper 2018

Kultursalong 

Britt-Marie Greco                                       0732-622420   

Bo Hernborg                          013-131287  0705-108167   

Björn Staberg                        013-139940  0768-424446   

Bengt Strömqvist                   013-139471  0702-331664   

Rigmor Sörensson Hernborg    013-131287  0703-011287   

Leo Wijkmark                                            0708-444686   

Måndagsklubben

Sten Andersson                     013-141128                          

Gunilla Björn                         013-122298   0703-011287   

Gunnel Brink Hjulström          013-130405   0736-153487     

Sigvard Hallendorff                013-174121   0705-174121   

Gunnar Hermanson                013-150844   0708-403695   

Gunnel Hultqvist                    013-138807                         

Sören Lindgren                      013-135094   0706-013381   

Hans Ridderström                  013-152484   0702-116100   

Promenader                   

Karin Lindskog                       013-151646                         

Kerstin Friden                        013-159811   0730-596932   

Resor

Ulla-Berit Almén                     013-103901  0761-333901 

Birgitta Isaksson                    013-124755  0702-106985   

Fredrik Ljungzell                    013-130934  0702-106985   

Ulf Rehme                             013-150851  0730-550851   


Studiebesök

Bengt Strömqvist                   013-139471  0702-331664